O nás – služby

Náplňou našej práce je vymáhanie pohľadávok od dlžníkov či už štátnym alebo súkromným subjektom. Cena za naše služby sa vyrubuje percentom z vymáhanej sumy. Široký predmet činnosti našej spoločnosti ponúka klientom záruku vysokej odbornosti: mimosúdne vymáhanie dlhu, vymáhanie súdneho rozhodnutia, predaj pohľadávky (postúpenie), vymáhanie výživného, vymáhanie zmenky, vymáhanie premlčanej pohľadávky. Našim klientom poskytujeme kompletný servis, pričom základom nášho podnikania je poskytnutie vysoko odborného know-how s atribútmi lojálnosti a samozrejme diskrétnosti bez ohľadu na to, či je klientom spoločnosť, alebo jednotlivec.